Badania biegłości z zakresu zanieczyszczenia powietrza

Badania z zakresu zanieczyszczenia powietrza to jedne z bardzo często przeprowadzanych analiz. Interesuje nas to, czym oddychamy, jakimi substancjami zanieczyszczone jest nasze powietrza, a także to, w jaki sposób możemy je zwalczać. W jaki sposób wykonuje się takie badania? Na czym polegają? Sprawdź.

Badania biegłości powietrza – normy i parametry

Głównym problemem związanym z jakością powietrza jest jego zanieczyszczenie różnego rodzaju substancjami. Emisja zanieczyszczeń wciąż jest zbyt wysoka, przez co mamy nie tylko dyskomfort wdychając takie powietrze, ale również szybko pojawiają się różnego rodzaju choroby związane z układem oddechowym. Nic więc dziwnego, że wciąż powstaje wiele norm dotyczących zanieczyszczeń, jakie uwalniane są do atmosfery przez spaliny samochodowe, przemysł, elektrownie, czy gospodarstwa domowe. Specjaliści starają się także regularnie dostosowywać te normy i zmniejszać dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń, aby dodatkowo ograniczyć ich przepływ do atmosfery.

Podczas badania biegłości powietrza oceniane są między innymi takie parametry, jak emisja pyłu zawieszonego, udział tlenków azotu, fluorowców, aldehydów, ketonów, jak i związków organicznych i WWA. Aparatura laboratoryjna ma za zadanie oszacować ilość związków organicznych, nieorganicznych, a także stałych cząstek pyłu.

Badania biegłości w laboratorium akredytowanym

Wszelkie badania, jakie przeprowadzane są w zakresie zanieczyszczenia powietrza powinno przeprowadzić laboratorium akredytowane. Oznacza to, że jest to placówka spełniająca najwyższe standardy, której wyniki analiz są wyłącznie najwyższej jakości. Takie laboratoria mogą wystawiać zaświadczenia z przeprowadzanych analiz oraz stosowne certyfikaty. Jednocześnie, na wynikach badań takich laboratoriów można opierać się, prezentując jakość powietrza w naszym kraju również na arenie międzynarodowej. Jest to bardzo istotne, ponieważ jakość powietrza w Polsce ma istotny wpływ także na powietrze w krajach sąsiadujących. Ponieważ należymy do Unii Europejskiej, to również w Polsce obowiązują wysokie normy jakości powietrza, dzięki którym ma ulec poprawie powietrze na całym świecie, a środowisko naturalne ma na tym zyskać. Pamiętajmy jednak, że wysokie normy jakości powietrza wprowadzono nie tylko po to, by poprawić jego jakość na świecie.

Chodzi przede wszystkim o ochronę środowiska naturalnego, zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, ale również o zdrowie ludzi. Okazuje się bowiem, że powietrze złej jakości jest przyczyną bardzo wielu chorób wśród ludzi i może prowadzić do pogorszenia jakości życia bądź nawet do przedwczesnej śmierci