Kwalifikacje wymagane do zawodu hydraulika

Z punktu widzenia poszukiwania pracy, najlepszym rozwiązaniem jest zrobienie kursu, który pozwoli zdobyć konkretne umiejętności. Kurs w zawodzie hydraulik, niemal od zaraz pozwala znaleźć pracę. Po wyborze odpowiedniego kursu dla siebie (zapoznanie się z wymaganiami, posiadaniem odpowiednich cech oraz zapału do nauki i zdobywania doświadczenia), wystarczy znaleźć dobry kurs i rozpocząć naukę. Do wyboru są kursy stacjonarne, których zajęcia odbywają się w ciągu tygodnia lub w trakcie weekendu. Obecnie możliwe jest odbycie kursu online, jednak to pozwoli zdobyć tylko wiedzę teoretyczną przy dużym wkładzie pracy własnej.

Jak wybrać kurs zawodowy?

Chcąc zostać dobrym hydraulikiem warto wybrać kurs, który zapewni odpowiednią dawkę wiedzy i pokieruje do miejsc, gdzie można zdobyć doświadczenie. Kurs należy wybrać na podstawie opinii innych kursantów. Nie powinno się decydować na kursy w firmach, które dopiero zaczynają (pomimo promocyjnych cen). Najważniejsze są treść, przebieg i prowadzący kurs. Kurs, na który uczęszczamy ma czegoś konkretnego nauczyć.

POLECAMY: dobry hydraulik Kraków 24h – www.hydraulik24.krakow.pl

Co powinien zawierać kurs zawodowy hydraulika?

Do stania się hydraulikiem konieczny jest kurs, który przekaże wszelkie istotne wiadomości związane z pracą hydraulika. Hydraulik to inaczej monter instalacji sanitarnych i w ramach swojego zawodu zajmuje się montażem, instalacją oraz naprawą takich instalacji jak wodociągowa, kanalizacyjna czy centralnego ogrzewania. Dobry hydraulik najpierw montuje instalacje, a następnie dba o utrzymanie ich prawidłowego funkcjonowania (w tym dokonuje przeglądów oraz zapewnia utrzymanie w budynkach prawidłowego funkcjonowania instalacji ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania czy instalacji gazowych i kanalizacyjnych). Osoba świadcząca usługi hydrauliczne usuwa także doraźne awarie, zajmuje się naprawami planowanymi oraz modernizacją sieci instalacji i urządzeń. Prace hydraulik wykonuje zwykle na podstawie rysunków technicznych, które powinien sprawnie odczytywać.

Współcześnie stanowiska szkoleniowe oferują możliwość montażu i sprawdzania działania dowolnie zestawionych układów hydraulicznych. Kursy trwają około 450 godzin, co pozwala zdobyć wiedzę w zakresie wymaganej teorii i praktyki, aby uzyskać tytuł zawodowego czeladnika w tym zawodzie. W ramach kursu uczestnik pozna technologię robót instalacyjnych, dokumentację techniczną, oraz z ogólną wiedzę z zakresu BHP i PPOŻ, ochrony środowiska i przepisy prawa pracy, a nawet organizację przedsiębiorstw. W trakcie takiego kursu przewidziano również praktykę zawodową.